Välkommen till kennel Cachas mellanpudlar                     

 

 

Berith Eliasson                        berith.cachas@outlook.com

Härkeberga Ekeby 11

745 96 Enköping

Tel 0171 414121

       070-2485409

 

 Mottagare av Svenska Pudelklubbens   

            förtjänsttecken

 Hedersmedlem i Svenska

          Pudelklubben

 Innehavare av Hamiltonplaketten

   

 

 

Janet 3:a i gruppen på Mårtensutställningen i Enköping.

Foto Leone Nyman.